SYMULACJA 2006
    Informacje Informacje
    Informacje Referaty

 Poprzednie edycje:
    Referaty Symulacja 2004
    Symulacja 2002 Symulacja 2002
    Symulacja 2002 Symulacja 2001
    Symulacja 2002 Symulacja 2000

Strona główna Strona główna

SYMULACJA 2006

referaty


 • Zaawansowane narzędzia do budowy siatek (ICEM CFD)
  Stanisław Wowra
  MESco
 • Symulacja drgań łopatki turbiny przemysłowej z wykorzystaniem MES
  Grzegorz Lach
  AVIO
 • Moduł do analiz dynamicznych w ANSYS Workbench
  Adam Łokieć
  MESco
 • Analiza zbiorników wysokociśnieniowych pracujących w warunkach obciążenia
  Grzegorz Widłak
  Politechnika Krakowska
 • Analiza elementów maszyn poddanych obciążeniom cyklicznym w warunkach kontaktu
  Paweł Romanowicz
  Politechnika Krakowska
 • ANSYS ParaMesh - parametryzacja siatek
  Przemysław Siedlaczek
  MESco
 • Symulacja deformacji gniazda dużego łożyska tocznego na warunki pracy jego elementów tocznych
  Rafał Gawarkiewicz
  Politechnika Gdańska
 • Numeryczna analiza stateczności konstrukcji o złożonym kształcie
  Bogdan Szybiński
  Politechnika Krakowska
 • Symulacje procesu zgrzewania rezystancyjnego punktowego
  Zygmunt Mikno
  Instytut Spawalnictwa, Gliwice
 • Wielowariantowa analiza wymiennika ciepła
  Stanisław Wowra
  MESco
 • Analizy zmęczeniowe z zastosowaniem ANSYS Workbench
  Przemysław Siedlaczek
  MESco

seminarium


 • Obliczenia zmęczeniowe złączy spawanych z zastosowaniem metody elementów skończonych
  Tomasz Łukasik
  DELPHI
 • Applications of weld simulation and weld specific exten-sions of the ANSYS program
  Clemens Groth
  CADFEM
 • Obliczenie wytrzymałości połączeń spawnych w konstrukcjach powłokowych w oparciu o PN przy użyciu oprogramowania ANSYS
  Cyprian Gli
  MESco

Uwaga: Wszystkie referaty zostały zapisane w formacie Adobe Acrobat (pdf) lub prezentacji MS PowerPoint (pps). 

tel: +48/32/768-36-36;   fax: +48/32/768-36-35;  e-mail:info@mesco.com.pl