Mesco

Nasze projekty: Przepływy (CFD)

Computational Fluid Dynamics (CFD) jest dziedziną dotyczącą symulacji zachowania się systemów, procesów i urządzeń związanych z przepływem cieczy i gazów, ciepła i masy, reakcji chemicznych i związanych z nimi zjawisk fizycznych. Dokładniej obliczeniowa dynamika płynów (CFD), może być stosowana w celu zmniejszenia spadków ciśnienia, do przewidzenia siły nośnej, siły ciągu, siły docisku, aby przewidzieć ciąg wirnika, do obliczenia przepływu powietrza w klimatyzowanych pokojach, aby zapewnić odpowiednie chłodzenie, aby zoptymalizować proces mieszania, itp.Wykonujemy symulacje przepływów z zakresu:
przepływy turbulentne, przepływy wielofazowe, aerodynamika, spalanie, przewodzenie ciepła, radiacja, maszyny wirnikowe, optymalizacja.

Z powodu poufności danych nie prezentujemy dokładnych wyników, takich jak wartości zmiennych, skale lub oryginalne kształty konstrukcji.

Współpraca MESco z FRK

Symulacja komputerowa jest drogą na skróty do innowacyjności. Ten krótki artykuł, opisuje współpracę naukową pracowników MESco i Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii i.m. Prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu na polu analiz sprzężonych, mechanicznych, przepływowych oraz elektromagnetycznych. 
 

Czytaj więcej...

Otymalizacja kształtu kierownic w tłumiku spalin

     W celu zmniejszenia wibracji konstrukcji tłumika spalin zdecydowano się na dołożenie kierownic wewnątrz kanału. Została przeprowadzona optymalizacja kształtu kierownic mająca na celu dobranie optymalnej geometrii kierownic która za razem zmniejsza strefę recyrkulacji wpływającej na wibracje konstrukcji oraz równomiernie kieruje strumień spalin między kasety tłumiące.
 

Czytaj więcej...

Symulacja przepływu w kanale spalin

     W celu zmniejszenia poziomu hałasu w otoczeniu elektrowni, zdecydowano dołożyć w kanale spalin tłumiki akustyczne pełniące zarazem rolę kierownic dla przepływających spalin.
 

Czytaj więcej...

Podgrzewacz liniowy

     Symulowany podgrzewacz znajduje zastosowanie jako część składowa instalacji do przygotowania gazu wydobywanego z odwiertów. Ma on za zadnie podgrzanie płynu złożowego wydobywanego z odwiertów, solanki służącej do wygrzewania odwiertu oraz gazu opałowego zasilającego m.in. palnik podgrzewacza. W omawianym podgrzewaczu jako źródło ciepła zastosowano płomienicę opalaną gazem.

Czytaj więcej...

Slug Catcher

     W czasie eksploatacji gazociągów w obniżeniach odkłada się woda. Powoli zostaje zmniejszane światło rury, aż do momentu jej pełnego zaczopowania. W tym momencie cały "korek wodny" zostaje wypchnięty z syfonu i jest transportowany gazociągiem. W celu ochrony urządzeń stosuje się urządzenie - Slug Catcher.

Czytaj więcej...