Mesco

Nasze projekty: Mechanika

Dzięki zaawansowanym możliwościom ANSYS Mechanical  można analizować na przykład pełny proces spawania wraz z uwzględnieniem powstawiania spoiny, naprężeń spawalniczych oraz deformacji po spawaniu (przykładowo moduł CAD-FEM Virtual Welding Shop bazuje na tej licencji). Można przeprowadzić analizę aktywnego tłumienia drgań w zawieszeniu modelując pełen pojazd, możliwa jest symulacja końcówek do ultradźwiękowego spawania polimerów wraz z uwzględnieniem wydzielanego podczas tarcia ciepła, układów MEMS, kadzi stalowniczych podczas pełnego cyklu pracy, rurociągów elektrowni atomowych w których istnieje możliwość wyboczenia na skutek pełzania, dynamiki głowic dysków twardych itp.

Wykonujemy symulacje komputerowe metodą elementów skończonych (MES) z zakresu: 
statyka, kinematyka, dynamika, termodynamika, problemy nieliniowe, optymalizacja, zbiorniki ciśnieniowe, kinematyczne analizy mechanizmów (MBS/MSS).

Z powodu poufności danych nie prezentujemy dokładnych wyników, takich jak wartości zmiennych, skale lub oryginalne kształty konstrukcji.

Analiza dynamiczna przenoszenia ładunku

    Przykład analizy dynamicznej przenoszenia ładunku. Obudowa szafy stalowej zawierającej akumulatory oraz elektronikę jest przenoszona na linach. Na skutek działania sił inercyjnych występuje ruch w około środka ciężkości. Cykliczne obciążenie zawiesi transportowych jest wstępem do symulacji zmęczeniowej.

Czytaj więcej...

Analiza wytrzymałości zmęczeniowej prototypu przeciw-wibracyjnego koła pasowego

    Elementy żeliwne odlewane grawitacyjnie w formach piaskowych na skutek powolnego i nierównomiernego chłodzenia cechują zmienne własności wytrzymałościowe jak i zmęczeniowe na przekroju elementu. Często także elementy te zawierają niewielkie wady odlewnicze jak mikro-pustki, rzadzizny i wtrącenia, które mocno obniżają własności zmęczeniowe.

Czytaj więcej...

Analiza zachowania połączenia gwintowego śruby

    W ramach badań naukowych w firmie MESco przeprowadzono analizę zachowania połączenia gwintowego śruby M8 klasy A2 wg ISO 4017 (własności zbliżone do klasy 5.8). Śruby te wytworzono ze stali austenitycznej więc nadają się do zastosowania w połączeniach pracujących w warunkach korozyjnych.

Czytaj więcej...

Przetłaczanie rur stalowych

    Celem symulacji było określenie najbardziej odpowiedniego kształtu narzędzia dla wykonania przetłoczenia w pojedynczej operacji. Warto zauważyć że po przetłoczeniu następuje efekt relaksacji sprężystej zmieniający przetłoczoną średnicę.

Czytaj więcej...

Łańcuch operacyjny pieca

    Celem symulacji była analiza zachowania łańcucha operacyjnego pieca odlewniczego.

Czytaj więcej...