Mesco

Oprogramowanie firmy nCode

Z powodu złożoności procesu powstawania i propagacji pęknięć w układach zmiennie i stochastycznie obciążonych, wykonanie precyzyjnej analizy zmęczeniowej w sposób odpowiedzialny jest bardzo trudnym zadaniem.  Duże doświadczenie firmy nCode w gromadzeniu, przetwarzaniu i analizie danych testowych i modeli zmęczeniowych pozwoliło stworzyć efektywne narzędzia do oceny i przetwarzania sygnału a także określenia trwałości konstrukcji na podstawie zarówno teorii lokalnych jak i na podstawie wyników symulacji numerycznych MES. 
nCode jest liderem oprogramowania do analiz zmęczeniowych na świecie, w tym producentem programów FE-Fatigue oraz GlyphWorks DesignLife. Oprogramowanie to pozwala przeprowadzić zaawansowane analizy zmęczeniowe w oparciu o wyniki uzyskane ze znanych pakietów komputerowego wspomagania decyzji inżynierskich CAE jak np. ANSYS, LS-Dyna, Strand7 i innych. Analizy zmęczeniowe wykonane w programach firmy nCode pozwalają określić miejsca w których zapoczątkuje się proces pękania jak i moment w którym konstrukcja ulegnie trwałemu zniszczeniu. Z szeregu zaimplementowanych narzędzi zmęczeniowych należy wymienić służące oszacowaniu wieloosiowych współczynników bezpieczeństwa, określeniu statystyki misji, automatycznej selekcji miejsc o najwyższej czułości zmęczeniowej do dokładnej analizy, czy też narzędzi do analizy zmęczenia złącz spawanych. Dzięki analizom zmęczeniowym możliwe jest określenie niezawodności konstrukcji jeszcze w fazie projektowej. oprogramowanie nCode na stałe zadomowiło się w takich gałęziach przemysłu jak lotnictwo, motoryzacja, czy przemysł zbrojeniowy gdzie niezawodność konstrukcji jest sprawą kluczową.