Mesco

Start -> ANSYS -> Elektronika


Programy związane z symulacjami dla elektroniki, obejmującymi analizy elektromagnetyczne niskiej i wysokiej częstotliwości.

ANSYS Maxwell jest czołowym programem do obliczeń dla inżynierów zajmujących się projektowaniem i analizowaniem urządzeń elektromagnetycznych i elektromechanicznych w środowisku 2D/3D. Przez wielu użytkowników program Maxwell kojarzony jest nadal z nazwą ANSOFT Maxwell, wynika to z faktu przejęcia na początku 2009 roku firmy ANSOFT przez ANSYS. Dzięki tej fuzji ANSYS zyskał nową grupę wyspecjalizowanych narzędzi do analiz elektromagnetycznych, układów elektrycznych, sterowania oraz symulacji pól sprzężonych.

Maxwell jest oprogramowaniem do modelowania zagadnień związanych z polami elektromagnetycznymi niskiej częstotliwości, opierającym się na równaniach Maxwella. Pozwala na projektowanie i analizowanie dwu- i trójwymiarowych układów elektromagnetycznych i elektromechanicznych i elektrycznych z uwzględnieniem efektu naskórkowego, zbliżenia czy prądów wirowych.