Mesco

Start -> ANSYS -> Analizy structuralne


ANSYS posiada jeden z najdłużej rozwijanych kodów mechanicznych na rynku. Efektem jest bardzo szeroka funkcjonalność ale i prostota i intuicyjność interfejsu. Dzięki temu praca w ANSYS jest skupiona na jej inżynierskich aspektach a nie wokół zapamiętywania komend lub skomplikowanego schematu pracy. Do analiz mechanicznych ANSYS posiada 4 główne moduły:

 ANSYS DesignSpace – moduł przeznaczony dla konstruktorów prowadzących proste analizy statyczne i geometrycznie liniowe. Posiada możliwości nieliniowego kontaktu i  wyboczenia liniowego. Podstawową przewagą tego narzędzia nad typowymi CAD-owskimi dodatkami jest technologia ANSYS czyli ANSYS Workbench: szybkość działania solvera, Pre i Postprocessing stricte dla analityków z szerokimi możliwościami analiz parametrycznych i optymalizacji oraz paletą narzędzi do tworzenia siatki elementów skończonych (meshing).

Nadaje się najlepiej do analizy konstrukcji nie ulegającym dużym odkształceniom i wszędzie tam gdzie wysokość naprężeń nie ma przekroczyć granicy plastyczności danego materiału. Doskonale sprawdza się w symulacji kontaktu nieliniowego.

ANSYS Mechanical Pro – Moduł rozszerzony w stosunku do DesignSpace o nieliniowości geometryczne (duże odkształcenia), termikę w stanie nieustalonym i zmęczenie (ANSYS Fatigue). Moduł stosowany głównie tam gdzie konstrukcja pracuje w szerokim zakresie temperaturowym, lub jest poddana obróbce cieplnej. Dzięki nieliniowym analizom termicznym możemy uzyskać informacje o procesie nagrzewania się/chłodzenia produktu i jak proces ten ma wpływ na jego wytrzymałość. Dzięki ANSYS Fatigue możliwe jest przeprowadzenie podstawowych analiz zmęczeniowych na podstawie wyników ze statyki liniowej.

ANSYS Mechanical Premium – Posiada wszystkie możliwości swoich poprzedników oraz  dodatkowo dynamikę liniową: pełna analiza harmoniczna, spektralna, drgania losowe, wyboczenie nieliniowe. Przeznaczony do symulacji produktów poddawanym dynamicznemu obciążeniu, które nie odkształcają konstrukcji ale może mieć wpływ na jej trwałość. ANSYS Mechanical Premium pozwala również na symulacje zachowania konstrukcji w stanie tzw „post buckling”. Doskonale nadaje się do badania zależności między termiką układu a jego odpowiedzią na zadane obciążenie statyczne i dynamiczne.

ANSYS Mechanical Enterprise – Najwyższa licencja mechaniczna ANSYS zawierająca wszystkie możliwości powyższych licencji a dodatkowo pozwala na symulacje dynamiki nieliniowej, symulacja pękania, analizę kompozytów, oraz wiele innych. Jest to najwyższej klasy narzędzie do symulacji zjawisk mechanicznych w pełnym ich zakresie. Możliwości solvera pozwalaj na sprzęgnięcie go z analizami CFD, EM, HF i innymi.