Mesco

Start -> Zastosowania -> Przemysł >>> -> Przemysł medyczny

Symulacje w medycynie

Szeroko pojęta symulacja w medycynie zdobywa coraz większe znaczenie.

Obniżanie kosztów, doskonalenie istniejących rozwiązań, tworzenie i testowanie nowych pomysłów powoduje zainteresowanie się sprawdzonymi narzędziami firmy ANSYS.

Praktycznie wszystkie narzędzia oferowane przez firmę ANSYS znajdują zastosowanie w symulacjach związanych z medycyną. Poczynając od wirtualnego prototypowania, poprzez ocenę wytrzymałościową, symulację oddziaływania tkanki z otoczeniem, optymalizację lub tylko ocenę przepływu różnych mediów włączając w to krew, badanie interakcji elektromagnetycznej z organizmem, zagadnień akustycznych i wielu innych.

Klasyfikując problemy tematycznie można zauważyć już podjęte tematy:

  • diagnostyka i interpretacja już posiadanych wyników badań
  • redukcja inwazyjności zabiegów, badań
  • rozbudowa oceny wpływu na organizm,
  • tworzenie i ulepszanie wszelkiego rodzaju protez
  • tworzenie i ulepszanie wyposażenia i urządzeń szpitalnych
  • symulacje zjawisk przepływowych
  • symulacje zjawisk elektromagnetycznych i badanie wpływu na organizm oraz określanie zakresu i sposobu pochłaniania
  • symulacje ruchu i interakcji organów człowieka pod wpływem ruchu, lub kolizji z różnymi obiektami
  • optymalizacja procesu odbudowy tkanki i rehabilitacji po wypadkach
  • optymalizacja procesów technologicznych w zakładach farmaceutycznych

Zobacz również:  www.ansys.com/industries/healthcare/

Filtr
Pokaż # 
Tytuł
Technologie farmaceutyczne
Dozowanie leków