Mesco

Start -> Diffpack
 

Diffpack

Pakiet zorientowanych obiektowo bibliotek w języku C++, przeznaczonych do rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych (ang. PDE)

Zakres zastosowań obejmuje szeroki obszar problemów - od najprostszych przykładów edukacyjnych, do zawansowanych, interdyscyplinarnych projektów inżynierskich i naukowych.
Liczni klienci, tacy jak Intel, Petrobras, DaimlerChrysler, NASA, Canon, CEA, Shell, Siemens, Mitsubishi, Sandia Nat. Lab., US Air Force, Natexis BP oraz uczelnie, jak Stanford, Cambridge, Harvard, Cornell, Rice, Chalmers, EPFL używają Diffpack-a w takich dziedzinach jak geologia, geofizyka, chemia, finanse, medycyna, fizyka, elektronika, mechanika i matematyka.

Ogólna charakterystyka


Czym różni się Diffpack od standardowych aplikacji, takich jak ANSYS, Patran/NASTRAN, ABAQUS

W odróżnieniu od ww. programów, Diffpack nie jest programem, a jedynie "materiałem" do stworzenia własnego programu, dostosowanego do specyfiki problemu, jaki chce rozwiązać użytkownik. Diffpack, w przeciwieństwie do klasycznych aplikacji inżynierskich, nie posiada żadnych wewnętrznych ograniczeń odnośnie typu rozwiązywanych równań różniczkowych - nie jest też związany z żadnym konkretnym modelem fizycznym.
Warto zwrócić uwagę, że istnieje możliwość integracji Diffpacka z takimi programami jak ANSYS, Patran/NASTRAN, ABAQUS.


Wymagania wobec użytkownika
Wykorzystanie pakietu Diffpack wymaga od użytkownika podstawowej znajomości matematyki w zakresie równań różniczkowych cząstkowych i metod numerycznych oraz ogólnego doświadczenia w programowaniu.
Wskazana jest także podstawowa znajomość języka C++ oraz technik programowania obiektowego. Do pracy z Diffpackiem niezbędny jest kompilator C++.

Naturalna strategia rozwiązywania problemów za pomocą Diffpacka obejmuje następujące etapy:

  • Analiza problemu i wyprowadzenie modelu matematycznego
  • Stworzenie algorytmu numerycznego
  • Zaprojektowanie i napisanie elastycznego oprogramowania z użyciem Diffpacka
  • Zintegrowanie z istniejącym u klienta środowiskiem pracy
  • Wykonanie testów oraz przedstawienie i analiza ich wyników