Mesco

Start -> nCode -> HBM / nCode i MESco

Oprogramowanie firmy nCode

HBM / nCode i MESco

Nawiązaliśmy współpracę z przedstawicielstwem HOTTINGER BALDWIN MESSTECHNIK GmbH w Polsce.


Firma HBM Polska dostarcza na rodzimy rynek osprzęt do ogólnie pojętych pomiarów tensometrycznych, urządzenia do kolekcjonowania danych pomiarowych, w tym przeznaczone do ekstremalnych warunków pracy urządzenia SoMat eDAQ, oraz wszelkiego rodzaju przetworniki, wzmacniacze, mostki oraz mierniki wagi, siły i przyspieszenia. Prócz tego, HBM Polska świadczy usługi doradcze i pomiarowe, co doskonale uzupełnia naszą ofertę dla uczelni i działów badawczo-rozwojowych.

Nasza współpraca obejmuje organizację wspólnych przedsięwzięć marketingowych i świadczenie usług konsultacyjnych. Pozwoli to naszym klientom korzystać z pełnego wsparcia przy prowadzeniu zarówno pomiarów jak i symulacji komputerowej.

Urządzenia pomiarowe HBM współpracują z oprogramowaniem HMB/nCode GlyphWorks oraz DesignLife oferowanym przez naszą firmę. W ten sposób realizujemy misję HBM "Test & Measurement"

Więcej informacji o ofercie urządzeń pomiarowych na stronie:
www.hbm.pl/

oferta HBM Polska