Mesco

Start -> Zastosowania -> Przemysł >>> -> Przemysł elektroniczny

 

Symulacje dla przemysłu elektronicznego

Pakiet oprogramowania ANSYS dostarcza inżynierom-elektronikom szeregu narzędzi do symulacji wielu zjawisk z jakimi się spotykają w swojej pracy.  Analizy numeryczne obejmują szerg zjawisk, tj. m.in. PCB (printed circuit board) , obciążenia termiczne,  akustyczna analiza drgań, analizy typu drop-test (upadki), oraz symulacje elektromagnetyczne zawierające EMI (electromagnetic interference) oraz EMC (electromagnetic compatibility) .
Te kompleksowe ogólnofizyczne możliwości pakietu ANSYS, umożliwiają inżynierom badanie interakcji pomiędzy różnymi zjawiskami i optymalizacji projektowania produktu  pod kątem kosztów wykonania, wagi, właściwości mechanicznych i termicznych oraz niezawodności produktu.
Środowisko ANSYS Workbench umożliwia integrację w jednym miejscu wielu modułów symulacyjnych oraz bezpośrednią współpracę z zewnętrznymi aplikacjami typu MCAD, ECAD bądź innymi narzędziami do symulacji, co poprawia efektywność, zmniejsza redundancję oraz pozwala na rzeczywistą i efektywną pracę nad rozwojem produktu.

Rozwiązania ANSYS są powszechnie stosowane w następujących segmentach przemysłu elektronicznego:
 • Aeronautyka i elektronika motoryzacyjna 
  Zarządzanie termalne, naprężenia termalno-mechaniczne, analizy drgań oraz modalne, promieniowania anten, analizy elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości, modelowania termiczne PCB
 • Komputery i pamięci masowe
  Dwukierunkowe FSI, wibracje, mikro kanały i oprzyrządzowanie chłodzące, analizy drgań; analizy akustyczne, analizy dynamiczne ciał sztywnych i podatnych (rigid and flexible body dynamics)
 • Elektronika konsumencka
  Analizy typu drop-test(uderzenia); EMC, naprężenia termalno-mechaniczne, ogniwa Peltier'a, konwekcja naturalna i radiacja, EMI.
 • Elektronika przemyslowa
  Analizy elektromagnetyczne niskich częstotliwości, analizy termiczne (w tym PCB)
 • Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) - mikroelektronika
  MEMS, piezoelektryczność i piezorezystywność, sprzęgnięcia pól elektro-magnetycznych, cieplno-elektrycznych i strukturalnych, dwukierunkowe sprzegnięcia płyn-struktura, polemagnetyczne-struktura, pole akustyczne-struktura
 • Sieci i urządzenia komunikacyjne
  EMI, EMC, systemu zarządzania termicznego, analizy drgań, modelowanie wentylatorów (elementów wymuszających), ciepło Joule'a
.


Najważniejsze produkty podane zostały w tabeli: "Zobacz również"